burger king kuponger

bedömning av vilka annonser som kan intressera dig mest. Aller Media är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att uppfylla leverans- eller garantitaganden. Ditt användarnamn och lösenord är personliga och det är av största vikt att du inte lämnar ut ditt dessa uppgifter till obehöriga samt att du vid alla tillfällen säkerställer att obehöriga inte kan använda sig av dina uppgifter i syfte att utge sig för att. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan ngra personuppgifter skickas till dem. Aller Medias fysiska kuponger; webbplatserna och, när du beställer en Aller Media-prenumeration; webbplatserna, eller, när du beställer en Aller Media-prenumeration; appen, pling ; när du handlar i, aller Media shop ; när du kontaktar oss via e-post ; genom avtal eller annan affärskontakt,. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsniv för sdana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Genom vr profilering sammanställs din information, ssom köpvanor och intressen, med information frn övriga kunder. Som nämnts ovan är Aller Media personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sdan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet.

The Ultimate Nutrition Guide for Powerlifting - Healthy Rabattkode - F 15 rabatt i juni 2018

Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda vra tjänster. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet Cookies nedan. Sdana tgärder kan. Cookies skickas till dig frn den webbplats du besöker (s.k.

För det fall sdant missbruk änd skulle uppkomma äger Aller Media rätt att vidta de tgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Du kan ge in klagoml till Datainspektionen om du anser att Aller Medias behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Är du som användare av Aller Medias webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avst frn att bidra med innehll. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad p din dator och som du använder vid besöket p den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Samtycke : I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter s länge vi har ditt samtycke till det. Aller Media erbjuder bde tryckta och digitala tjänster. AG som tjänsteleverantör till vra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas frn en webbplats till din webbläsare. Genom att analysera vra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändaml. I dessa fall ansvarar Aller Media för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i frga kan garantera en adekvat skyddsniv i förhllande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den.k. När du beställer en prenumeration, beställer ngot av vra nyhetsbrev, eller deltar i ngon av vra tävlingar; när du beställer en prenumeration genom att fylla i. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer p nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du fr via e-post frn eller via Aller Media.